مانک گشت آرتین

مفتخریم به میزبانی گردشگران خارجی از سراسر دنیا و سعی و تلاش در جهت رضایتمندی گردشگران در سفر به ایران را داریم 

گردشگران خارجی همواره میهمانان ما ایرانیان بوده و خاطرات شیرین بسیاری در سفر به ایران داشته اند.  ما با گردآوری تیم تخصصی و حرفا ای خود ، بستری امن به جهت میزبانی گردشگران را فراهم آورده ایم که تمامی نیازهای متعارف گردشگران در قالب پکیج های دلخواه آنها را فراهم آوریم

همواره مشتاق ارائه اطلاعات فرهنگی و تاریخی و شناساندن میراث باستانی خویش به گردشگران بوده ایم و نگاه ما به توریسم نگاهی بین المللی و فراتر از افق مرزها بوده استتبادلات فرهنگی و تاریخی و آموزشی و هنری و ادبیات، لازمه ی پیشرفت و ترقی ملت ها می باشد و لذا ما با سعی و تلاش خویش پل ارتباطی مناسبی ساخته ایم که بتوانیم این تبادلات را آسانتر و سهل الوصول تر انجام دهیم